Usluge popravke

Ispravljanje okvira, montaža papučica, zamena silka, popravka drškica, lotanje, zamena šrafova … ITD